2015-04-01

Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Jak złożyć dokument w formie elektronicznej


1. Elektroniczna Skrzynka Podawcza (ESP)


Składanie:

Zgodnie z art 63 § 1 KPA, podania (żądania, wyjaśnienia, odwołania, zażalenia) mogą być wnoszone m.in. za pomocą środków komunikacji elektronicznej, przez elektroniczną skrzynkę podawczą (ESP) organu administracji publicznej. Podania te muszą być uwierzytelnione poprzez zastosowanie kwalifikowanego certyfikatu, lub profilu zaufanego ePUAP.
Zespół Szkół w Subkowach prowadzi ESP na Elektronicznej Platformie Usług Administracji Publicznej (ePUAP)

Potwierdzenie złożenia:

Nadawca składający przesyłkę przez ESP dostaje automatycznie potwierdzenie o odebraniu przesyłki przez jednostkę

 

Jeśli chcesz złożyć pismo przez elektroniczną Skrzynkę Podawczą kliknij tutaj.

nasz adres skrytki /ZSSubkowy/SkrytkaESP

 

Wymagania dla dokumentów elektronicznych dostarczanych do Zespołu Szkół w Subkowach

  1. Muszą być podpisane ważnym, kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

  2. Akceptowalne formaty załączników to: DOC, DOCX, RTF, XLSX, CSV, TXT, GIF, TIF, BMP, JPG, PDF, ZIP

  3. Wielkość wszystkich załączników dołączonych do jednego formularza (dokumentu elektronicznego) nie może przekroczyć 3,5 MB.

  4. Maksymalny rozmiar dokumentu elektronicznego nie może przekroczyć 6 MB.

  5. Dokumenty zawierające oprogramowanie złośliwe będą automatycznie odrzucane i nie zostaną rozpatrzone.