2015-04-01

Struktura organizacyjna

Zespół Szkół w Subkowach sklada się:

 

Szkoła Podstawowa im. Leonida Teligi
 

ul. Zamkowa 2
tel.: +48 058 53-685-66
www. spsubkowy.pl
e-mail: szkola@spsubkowy.pl

w tym:

Przedszkole 
ul. gen. Władysława Sikorskiego 7
tel.: +48 058 53-686-37

Szkoła filialna w Brzuścach

Brzuśce, ul. Milenijna 12
83-120 Subkowy
Tel. (058) 536 86 42

oraz

Gimnazjum im. Zjednoczonej Europy
 

ul. Wybickiego 19 b
83-120 Subkowy
tel.: +48 058 53-684-11
fax: +48 058 56-230-50
www: zssubkowy.pl
e-mail: subzs@wp.pl

NIP 593-217-41-78

REGON 192947058

Przedmiot działalności:
edukacja przedszkolna, podstawowa i gimnazjalna

Status prawny:
jednostka organizacyjna gminy - jednostka budżetowa

Dyrektor:
Waldemar Pawlusek
Oświadczenie majątkowe dyrektora znajduje się w zakładce "Urząd Gminy - Oświadczenia majątkowe"